HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN - HỆ THỐNG BÌNH CHỌN KHÁCH HÀNG

Hiện nay nhiều tổ chức đã nhân ra rằng chất lượng lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng làm thỏa mãn khách hàng qua đó tạo lợi thế so với đối thủ cạnh tranh. Thu thập phản hồi từ khách hàng là một kênh thông tin quan trọng giúp cải thiện đội ngũ nhân viên phục vụ. Công ty Giải Pháp Số Việt – Viet Digital là nhà sản xuất đầu tiên cung cấp hệ thống đánh giá nhân viên trên thị trường. Sản phẩm của Viet Digital đa dạng về cấu hình giúp cho các tổ chức có thể ứng dụng một cách dễ dàng vào thực tế.

Hệ thống tích hợp vào hệ thống xếp hàng điện tử :

hệ thống bình chọn

Hệ thống độc lập VDS-CFSys:

Model bình chọn được kết nối thường trực với máy tính. Hệ thống này hoạt động độc lập mỗi thiết bị kết nối vào máy tính của giao dịch viên qua cổng USB, phần mềm VDS-CFSTerminal sẽ giúp giao dịch viên chọn dịch vụ cũng như giao tiếp với VDS-CFT200 để nhắc nhở bình chọn. Phần mềm VDS-CFSAdmin giúp người quản lý tổ chức và xem báo cáo kết quả.

    hệ thống đánh giá giao dịch

    Model hoạt động đơn lẻ VDS-CFT100:


  • Khi khách hàng bình chọn, kết quả bình chọn được lưu trong bộ nhớ EPROM. Định kỳ người quản lý sẽ đọc về máy tính và xem kết quả bình chọn.

    Keywords: he thong binh chon, he thong danh gia giao dich, binh chon, danh gia, hệ thống bình chọn, hệ thống đánh giá, bình chọn giao dịch, đánh giá giao dịch.