VDS-PK100

Thông số:

  • Mỗi phòng khám sẽ bao gồm 1 màn hình hiển thị phía ngoài phòng khám và 1 thiết bị điều khiển bên trong phòng khám.
  • Thiết bị hiển thị ngoài phòng khám : hiển thị số thứ tự bệnh nhân hiện đang được khám, sử dụng LED 7 segment, hiển thị 3 chữ số màu đỏ, phát tiếng chuông khi thay đổi số.
  • Thiết bị điều khiển trong phòng khám : với các chức năng định sẵn như gọi số kế tiếp, phát tiếng chuông để bệnh nhân chú ý, gọi số bất kỳ. Tự động lưu lại hiện trạng số khi bị mất điện.
  • Điện áp : Adapter 12 VDC
  • Sản xuất : VDS

Thiết bị gọi số phòng khám VDS-PK100

Thiết bị gọi số phòng khám VDS-PK200

VDS-PK200

Thông số kỹ thuật:

  • Mỗi phòng khám sẽ bao gồm 1 màn hình hiển thị phía ngoài phòng khám và 1 thiết bị điều khiển bên trong phòng khám.
  • Thiết bị hiển thị ngoài phòng khám : hiển thị số thứ tự bệnh nhân hiện đang được khám, sử dụng LED 7 segment, hiển thị 4 chữ số màu đỏ, có hệ thống loa mini phát thanh giọng đọc số thứ tự khi thay đổi số "Xin mời số XXXX đến phòng khám số XX".
  • Thiết bị điều khiển trong phòng khám : với các chức năng định sẵn như gọi số kế tiếp, phát tiếng chuông để bệnh nhân chú ý, gọi số bất kỳ. Tự động lưu lại hiện trạng số khi bị mất điện.
  • Điện áp : Adapter 12 VDC
  • Sản xuất : VDS