Model: VDS-OU350

Thông số kỹ thuật:

 • Màn hình hiển thị : LCD 2 dòng thông tin với đèn nền.
 • Bàn phím điều khiển : bàn phím decal 16 nút gồm 10 chữ số, 6 phím chức năng.
 • Vật liệu: làm bằng nhựa ABS chất lượng cao.
 • Kiểu dáng sang trọng, chuyên nghiệp, độ ổn định cao.
 • Chuẩn giao tiếp : RS485 / Wifi / Wireless.
 • Kích thước : 145 x 90 x 45mm
 • Điện áp : 12 VDC
 • Sản xuất : VDS

Chức năng:

 • Sử dụng màn hình hiển thị LCD nên có thể hiển thị nhiều thông tin như: số lượng khách hàng đang chờ giao dịch, khách hàng đang giao dịch, giờ...
 • Các chức năng phục vụ giao dịch như: gọi số kế tiếp trong hàng đợi; gọi số VIP; chuyển số thứ tự đang phục vụ sang quầy giao dịch khác, chuyển số thứ tự đang phục vu sang dịch vụ khác, tự động gọi lại số thứ tự khi khách hàng bận chưa giao dịch được, điều khiền phát thanh số đang phục vụ...
 • Các chức năng mở rộng như : chức năng mời bình chọn khách hàng, chức năng đăng nhập vào hệ thống, điều khiển hiển thị các câu thông báo ...
 • Kết nối với thiết bị bình chọn nhận đánh giá từ khách hàng.
 • Thông báo bằng đèn nền, âm thanh khi có khách hàng trong hàng đợi.
 
 
 
 
 

Thiet bi dieu khien goi so VDS-OU350

 
 
 
 
 

Thiet bi dieu khien goi so VDS-OU352

Model: VDS-OU352

Thông số kỹ thuật:

 • Màn hình hiển thị : LCD 2 dòng thông tin với đèn nền.
 • Bàn phím điều khiển : bàn phím decal 16 nút gồm 10 chữ số, 6 phím chức năng.
 • Vật liệu: làm bằng nhựa ABS chất lượng cao.
 • Kiểu dáng sang trọng, chuyên nghiệp, độ ổn định cao.
 • Chuẩn giao tiếp : tín hiệu không dây.
 • Kích thước : 145 x 90 x 45mm
 • Điện áp : 12 VDC
 • Sản xuất : VDS

Chức năng:

 • Sử dụng màn hình hiển thị LCD nên có thể hiển thị nhiều thông tin như: số lượng khách hàng đang chờ giao dịch, khách hàng đang giao dịch, giờ...
 • Các chức năng phục vụ giao dịch như: gọi số kế tiếp trong hàng đợi; gọi số VIP; chuyển số thứ tự đang phục vụ sang quầy giao dịch khác, chuyển số thứ tự đang phục vu sang dịch vụ khác, tự động gọi lại số thứ tự khi khách hàng bận chưa giao dịch được, điều khiền phát thanh số đang phục vụ...
 • Các chức năng mở rộng như : chức năng mời bình chọn khách hàng, chức năng đăng nhập vào hệ thống, điều khiển hiển thị các câu thông báo ...
 • Kết nối với thiết bị bình chọn nhận đánh giá từ khách hàng.
 • Chức năng thông báo bằng đèn nền, âm thanh khi có khách hàng trong hàng đợi.